สกรูยิงฝ้า ไดวอล (D.W.SCREWS)

  • สกรูยิงฝ้า ไดวอล (D.W.SCREWS)
ขนาดสกรู: 6 x 3/4 นิ้ว, 6 x 1 นิ้ว และ 6 x 1.5 นิ้ว
ขนาดบรรจุภัณฑ์: 600 กรัม

รายละเอียด

จำหน่ายสกรูยิงฝ้า ไดวอล (D.W.SCREWS)

  • ขนาด 6 x 3/4", 6 x 1" และ 6 x 1.5"
  • บรรจุกล่องละ 600 กรัม